top of page
  • Jana Mordhorst @ Facebook
  • Jana Mordhorst @ Instagram
  • Jana Mordhorst @ LinkedIn

Overzicht

Jana Mordhorst is de naam die wordt gebruikt voor kunst- en designgerelateerd werk onder de in Nederland geregistreerde bedrijfsnaam "One Line Studio". Overal op de site verwijzen de termen "ik", "ik" en "mijn" naar Jana Mordhorst. Deze voorwaarden hebben daarom betrekking op alle werkzaamheden die door mij zijn ondernomen en aangeboden (zowel online als offline). 

 

De Algemene Voorwaarden (T&C) op deze pagina kunnen op elk moment worden gewijzigd. U bent wettelijk gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u ze hebt gelezen of niet. Als er situaties zijn die niet in deze AV geregeld zijn, dan maken we hierover afspraken die voor u en mij redelijk zijn. Als u zich zorgen maakt over deze algemene voorwaarden, stuur me dan een e-mail naar hallo@janamordhorst.com met uw vragen.

Algemene voorwaarden

Producten en diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Anderen zijn mogelijk alleen verkrijgbaar in winkels. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens mijn TERUGSTUURBELEID.

Ik behoud het recht, maar ben niet verplicht, om de verkoop van mijn producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Ik kan dit recht per geval uitoefenen.

Ik behoud het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die ik aanbied te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ik behoud het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.

Ik garandeer niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd. 

Ik heb er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Ik kan niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig is.

Werkwijze

 

Samenwerken vraagt om heldere en transparante communicatie. Hieronder geef ik een overzicht hoe ik een project start, beheer en afrond:

1. Aan de slag

Ik wil graag een nieuw project starten met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek, dat maximaal 30 minuten zal duren, zullen we uw wensen bespreken en hoe ik ze tot leven kan brengen. Na dit gesprek zal ik u de prijs voor het opdrachtwerk verstrekken. In het geval van kunstwerken kan ik u de kosten direct telefonisch meedelen. Voor meer uitgebreide opdrachten stuur ik u een schriftelijke offerte. Om hiermee verder te gaan, heb ik uw volledige naam, adres en e-mailadres nodig.

2. Creatieproces

Commissie bevestigd? Geweldig! Ik zal beginnen met werken aan je ontwerp of kunst binnen de afgesproken periode. Als je helemaal niet tevreden bent met mijn werk, bied ik één correctieronde aan, inbegrepen in de afgesproken prijs. Dit betekent dat ik een nieuw kunstwerk zal creëren op basis van jouw feedback. Daarna zal ik opnieuw dezelfde prijs in rekening brengen.


3. Voltooiing van de opdracht

Na voltooiing van het overeengekomen product of kunstwerk stuur ik de factuur. Als de betaling succesvol was, lever ik het product (tenzij vooraf anders is overeengekomen).


Persoonlijke en directe communicatie is voor mij belangrijk om een plezierige samenwerking tot stand te brengen.
Ben je enthousiast om met mij samen te werken? Neem contact met mij op en we kunnen beginnen met brainstormen voor uw project.

Prijzen

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij specifiek vermeld), geen verzendkosten en geen reiskosten. Elke gedane betaling is niet-restitueerbaar. Het intakegesprek van max. 30 minuten is gratis. Daarna vraag ik minimal 60€ per uur.

Originele tekeningen en prenten

De prijzen van producten vindt u direct op de subpagina's Originele tekeningen en Afdrukken.

Live tekeningen
De prijs voor een Live Teken-aanvraag is afhankelijk van de duur van het evenement, het materiaal en de kunstwerken die bij de prijs zijn inbegrepen. Na een persoonlijk bod wordt een intake gesprek.

Teken Workshops

Hostet Workshops: De tickets en prijzen voor gehoste Tekensessies zijn te vinden en te boeken op Hipsy.nl.

Persoonlijke Workshops: Voor het boeken van teken-workshops op afstand en individueel samengestelde workshop kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. Na een persoonlijk bod wordt een intake gesprek

Opdrachten & Grafische vormgeving opdrachten

De prijsstelling van een kunstwerk of grafisch product of dienst is afhankelijk van de omvang van de gevraagde opdracht. Een persoonlijk bod wordt gedaan na een intake gesprek en worden bevestigd in een (schriftelijk) aanbod na. 

De afgesproken prijs is inclusief het intakegesprek, mijn werkzaamheden, de standaardmaterialen die ik gebruik en een eventuele correctielus. Als andere materialen, aanvullende software of diensten van derden moeten worden gekocht, worden deze in rekening gebracht als Bijkomende kosten.

Bijkomende kosten
U stemt ermee in mij te vergoeden voor alle kritieke gevraagde uitgaven die nodig zijn voor de voltooiing van de ontwikkeling. Denk hierbij aan de aanschaf van specifiek tekenmateriaal; de aankoop van specifieke lettertypen fotografie, audio, video; de aankoop van specifieke software op uw verzoek.

Wijzigingen aan de diensten en prijzen

Prijzen voor mijn producten en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ik behoud het recht om op elk moment de service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Ik ben niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

acceptabel zijn, informeer me dan vooraf via e-mail.

Copyright, handelsmerk en delen

 

Tenzij anders is overeengekomen, worden de (oorspronkelijke) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, bestekken, bestekken, ontwerptekeningen, illustraties, foto's, prototypes, maquettes, templates, prototypes, producten en deelproducten, films, audio en video of andere presentaties, en andere materialen of (elektronische) databestanden etc.) die ik in het kader van de opdracht heb gemaakt, blijven mijn eigendom, ongeacht of deze aan u of aan derden ter beschikking zijn gesteld. We kunnen een vergoeding overeenkomen voor de overdracht van deze originele resultaten. Afspraken over gebruikerslicenties worden gemaakt in de prijsofferte. 

Alle afbeeldingen, tekst, ontwerpen, afbeeldingen en servicemerken op deze website zijn eigendom van en eigendom van mij of de correct toegeschreven partij. U mag ons intellectuele eigendom op geen enkele manier gebruiken, inclusief het opnieuw publiceren van tekst, afbeeldingen, ontwerpen of andere eigendommen op een andere website, of het plaatsen van een citaat of afbeelding van mijn site op een website van derden zonder mijn toestemming._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Mijn werk delen
Als je mijn werk wilt delen, deel dan een link naar mijn website en/ of profiel op sociale media.

Ontwerpcredits en recensies

 

U stemt ermee in dat ik mijn naam, website en contactgegevens op, in of onder een resultaat of dienst op een redelijke manier mag vermelden. Ik heb ook het recht om het op elk moment van het werk te verwijderen. U stemt er ook mee in dat ik de tekeningen, afbeeldingen, video, audio en elke ontwikkeling die voor u is gemaakt, mag gebruiken in mijn (online-)portfolio, zonder dat ik u, uw website of contactgegevens hoef te vermelden of te noemen. Als een of geen van deze acceptabel is, laat het me dan vooraf weten via e-mail.

Disclaimers

 

Ik ben niet aansprakelijk voor vertragingen, schade, verlies, schade, gederfde winst of verkeerde toepassing van informatie.

Ik doe een redelijke inspanning om deze website bij te werken en te onderhouden om u toegang te geven tot mijn diensten en producten. Echter, in het geval van een technologische storing, aanvaardt en erkent u mijn gebrek aan verantwoordelijkheid voor een dergelijke storing, en hoewel ik redelijke inspanningen zal leveren om u te ondersteunen, liggen sommige technologische problemen ver buiten mijn macht en vereisen dat u toegang krijgt tot ondersteuning van een externe provider. 

Er is geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie in wat ik aanbied. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of het vertrouwen op persoonlijke meningen in mijn aanbiedingen of gerelateerde materialen.

Als een deel van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.

Externe links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Ik probeer deze website up-to-date te houden, maar ik kan de websites van deze derde partijen niet monitoren. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het klikken op een externe link.

Conclusie

 

Deze Algemene voorwaarden worden onmiddellijk van kracht wanneer we beginnen te communiceren over samenwerken. Het is de geest van deze overeenkomst dat deze voor u en ons wederzijds voordelig zal zijn. Beide partijen stemmen ermee in dat ze de voorwaarden in deze overeenkomst hebben gelezen en begrepen. Deze overeenkomst is van kracht voor alle klanten met wie ik heb gewerkt en voor elke klant die services heeft met het ontwerpkrediet of de naamregel in de voettekst met de vermelding "met liefde gemaakt door" of "gemaakt op basis van waardering door '' etc. gekoppeld aan onze URL's.

Prijzen

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij specifiek vermeld), geen verzendkosten en geen reiskosten. Elke gedane betaling is niet-restitueerbaar. Het intakegesprek van max. 30 minuten is gratis. Daarna vraag ik minimal 60€ per uur.

Originele tekeningen en prenten

De prijzen van producten vindt u direct op de subpagina's Originele tekeningen en Afdrukken.

Live tekeningen
De prijs voor een Live Teken-aanvraag is afhankelijk van de duur van het evenement, het materiaal en de kunstwerken die bij de prijs zijn inbegrepen. Na een persoonlijk bod wordt een intake gesprek.

Teken Workshops

Hostet Workshops: De tickets en prijzen voor gehoste Tekensessies zijn te vinden en te boeken op Hipsy.nl.

Persoonlijke Workshops: Voor het boeken van teken-workshops op afstand en individueel samengestelde workshop kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. Na een persoonlijk bod wordt een intake gesprek

Opdrachten & Grafische vormgeving opdrachten

De prijsstelling van een kunstwerk of grafisch product of dienst is afhankelijk van de omvang van de gevraagde opdracht. Een persoonlijk bod wordt gedaan na een intake gesprek en worden bevestigd in een (schriftelijk) aanbod na. 

De afgesproken prijs is inclusief het intakegesprek, mijn werkzaamheden, de standaardmaterialen die ik gebruik en een eventuele correctielus. Als andere materialen, aanvullende software of diensten van derden moeten worden gekocht, worden deze in rekening gebracht als Bijkomende kosten.

Bijkomende kosten
U stemt ermee in mij te vergoeden voor alle kritieke gevraagde uitgaven die nodig zijn voor de voltooiing van de ontwikkeling. Denk hierbij aan de aanschaf van specifiek tekenmateriaal; de aankoop van specifieke lettertypen fotografie, audio, video; de aankoop van specifieke software op uw verzoek.

Wijzigingen aan de diensten en prijzen

Prijzen voor mijn producten en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ik behoud het recht om op elk moment de service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Ik ben niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

acceptabel zijn, informeer me dan vooraf via e-mail.

bottom of page